Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat
sekretariat@zsms.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Badanie na temat żywienia

Badanie na temat żywienia

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach porozumienia z Uniwersytetem Zielonogórskim przeprowadzono badania pt. ,,Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna uczniów w wieku 14-15 lat Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Kusocińskiego’’.

Dzięki współpracy z Wydziałem Nauk Biologicznych i analizie wyników w/w badań otrzymano wiele interesujących informacji m. in. na temat poznania i oceny deklarowanych nawyków i zwyczajów żywieniowych uczniów, identyfikacji i częstotliwości deklarowanej aktywności ruchowej badanych oraz określenia deklarowanej częstości uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego.

Jednocześnie określono następujące wnioski :

  1. Uczniowie w wieku 14 -15 lat uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 10 w

Zielonej Górze w większości (55,3 % ogółu) deklarują samodzielne podejmowanie aktywności fizycznej w czasie wolnym,

  1. badani uczniowie deklarując znajomość zasad zdrowego odżywiania, na co dzień

popełniają mniejsze lub większe błędy w zakresie odżywiania się,

  1. najczęściej deklarowane niepoprawne odpowiedzi uczniów dotyczące żywienia to:

nieregularne spożywanie posiłków, małe ilości wypijanych płynów oraz podjadanie

między głównymi posiłkami,

  1. wyniki badań wskazują o potrzebę dalszego edukowania uczniów i rodziców.

Mając na uwadze trudny okres związany z pandemią covid-19 jesteśmy przekonani, że wyniki badań pozwolą na wdrożenie programów promocji zdrowia mających

wpływ na wykształcenie prawidłowych zachowań zdrowotnych uczniów.

 


Facebook