Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat
sekretariat@zsms.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Pływalnia

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 r., poz 2016) zarządzający pływalnią zobowiązany jest do systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym.

Badania wody z pływalni ZSOIS w Zielonej Górze wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze.

Poniżej sprawozdania z badań wody wykonywane zgodnie z harmonogramem ustalonym i zatwierdzonym przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

Harmonogram pobierania próbek wody w basenie ZSOIS 2017
Archiwum sprawozdań za lata 2017 oraz 2018
Archiwum sprawozdań Badań 2019-2020
Archiwum Sprawozdań Badań 2021-2022

Rok 2023
styczeń 2023 SB_02353_01_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_02938_01_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_02939_01_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_05677_01_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_06128_01_2023 ZSMS Zielona Góra
TABELE BADAŃ WŁASNYCH 01.2023
luty 2023 SB_10337_02_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_11247_02_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_11249_02_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_20898_02_2023 ZSMS Zielona Góra
TABELE BADAŃ WŁASNYCH 02.2023
marzec 2023 SB_27441_03_2023 Zsms Zielona Góra
SB_29116_03_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_29117_03_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_31026_03_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_31028_03_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_34448_03_2023 ZSMS Zielona Góra
TABELE BADAŃ WŁASNYCH 03.2023
kwiecień 2023 SB_42209_04_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_42376_04_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_42378_04_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_46840_04_2023 ZSMS Zielona Góra
TABELE BADAŃ WŁASNYCH 04.2023
maj 2023 SB_50373_05_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_50374_05_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_52112_05_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_53143_05_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_53144_05_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_59197_05_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_62987_05_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_62990_05_2023 ZSMS Zielona Góra
TABELE BADAŃ WŁASNYCH 05.2023
czerwiec 2023 SB_65607_06_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_69529_06_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_69530_06_2023 ZSMS Zielona Góra
wrzesień 2023 SB_114371_09_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_114372_09_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_114373_09_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_117550_09_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_117552_09_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_117571_09_2023 ZSMS Zielona Góra
październik 2023 SB_121058_10_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_121378_10_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_124272_10_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_129041_10_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_129043_10_2023 ZSMS Zielona Góra
TABELE BADAŃ WŁASNYCH 10.2023
listopad 2023 SB_141790_11_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_141793_11_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_141794_11_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_145055_11_2023 ZSMS Zielona Góra
grudzień 2023 SB_156112_12_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_157987_12_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_157988_12_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_158783_12_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_159613_12_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_159614_12_2023 ZSMS Zielona Góra
TABELE BADAŃ WŁASNYCH 12.2023
Rok 2024
styczeń 2024 SB_02047_01_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_02191_01_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_02192_01_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_07854_01_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_07876_01_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_07877_01_2024 ZSMS Zielona Góra
TABELE BADAŃ WŁASNYCH 01.2024
luty 2024 SB_13136_02_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_13180_02_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_13259_02_2024 ZSMS Zielona Góra
TABELE BADAŃ WŁASNYCH 02.2024
marzec 2024 SB_23935_03_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_22412_03_2024 ZSMS Zielona Góra
kwiecień 2024 SB_41328_04_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_43443_04_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_43444_04_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_48763_04_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_49239_04_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_49240_04_2024 ZSMS Zielona Góra
TABELE BADAŃ WŁASNYCH 04.2024
maj 2024 SB_58464_05_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_58465_05_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_58498_05_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_60239_05_2024 ZSMS Zielona Góra
TABELE BADAŃ WŁASNYCH 05.2024
czerwiec 2024 SB_66777_06_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_68223_06_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_68224_06_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_63566_06_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_63567_06_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_68919_06_2024 ZSMS Zielona Góra
SB_68920_06_2024 ZSMS Zielona Góra
TABELE BADAŃ WŁASNYCH 06.2024
Facebook