Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat
sekretariat@zsms.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Pływalnia

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 r., poz 2016) zarządzający pływalnią zobowiązany jest do systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym.

Badania wody z pływalni ZSOIS w Zielonej Górze wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze.

Poniżej sprawozdania z badań wody wykonywane zgodnie z harmonogramem ustalonym i zatwierdzonym przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

Harmonogram pobierania próbek wody w basenie ZSOIS 2017
Archiwum sprawozdań za lata 2017 oraz 2018
Archiwum sprawozdań Badań 2019-2020
Archiwum Sprawozdań Badań 2021-2022

Rok 2023
styczeń 2023 SB_02353_01_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_02938_01_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_02939_01_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_05677_01_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_06128_01_2023 ZSMS Zielona Góra
TABELE BADAŃ WŁASNYCH 01.2023
luty 2023 SB_10337_02_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_11247_02_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_11249_02_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_20898_02_2023 ZSMS Zielona Góra
TABELE BADAŃ WŁASNYCH 02.2023
marzec 2023 SB_27441_03_2023 Zsms Zielona Góra
SB_29116_03_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_29117_03_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_31026_03_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_31028_03_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_34448_03_2023 ZSMS Zielona Góra
TABELE BADAŃ WŁASNYCH 03.2023
kwiecień 2023 SB_42209_04_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_42376_04_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_42378_04_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_46840_04_2023 ZSMS Zielona Góra
TABELE BADAŃ WŁASNYCH 04.2023
maj 2023 SB_50373_05_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_50374_05_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_52112_05_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_53143_05_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_53144_05_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_59197_05_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_62987_05_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_62990_05_2023 ZSMS Zielona Góra
TABELE BADAŃ WŁASNYCH 05.2023
czerwiec 2023 SB_65607_06_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_69529_06_2023 ZSMS Zielona Góra
SB_69530_06_2023 ZSMS Zielona Góra
Facebook