Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat
sekretariat@zsms.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Pływalnia – Archiwum Sprawozdań Badań 2021-2022

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 r., poz 2016) zarządzający pływalnią zobowiązany jest do systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym.

Badania wody z pływalni ZSOIS w Zielonej Górze wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze.

Poniżej sprawozdania z badań wody wykonywane zgodnie z harmonogramem ustalonym i zatwierdzonym przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

Harmonogram pobierania próbek wody w basenie ZSOIS 2017
Archiwum sprawozdań za lata 2017 oraz 2018
Archiwum sprawozdań Badań 2019-2020

Rok 2021
Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni za okres 03.2020-12.2020
styczeń 2021
Sprawozdanie nr SB/01632/01/2021
Sprawozdanie nr SB/02316/01/2021
Sprawozdanie nr SB/02317/01/2021
Sprawozdanie nr SB/04196/01/2021
Sprawozdanie nr SB/04197/01/2021
Sprawozdanie nr SB/06440/02/2021
Tabele badań własnych
luty 2021
Sprawozdanie nr SB/10708/02/2021
Sprawozdanie nr SB/10709/02/2021
Sprawozdanie nr SB/10163/02/2021
Sprawozdanie nr SB/15019/02/2021
Tabele badań własnych
marzec 2021 Sprawozdanie nr SB/21464/03/2021
Sprawozdanie nr SB/21465/03/2021
Sprawozdanie nr SB/20277/03/2021
Tabele badań własnych
maj 2021
Sprawozdanie nr SB/39385/04/2021
Sprawozdanie nr SB/42070/05/2021
Sprawozdanie nr SB/40721/05/2021
Sprawozdanie nr SB/40722/05/2021
Sprawozdanie nr SB/42069/05/2021
Sprawozdanie nr SB/44779/05/2021
Sprawozdanie nr SB/44780/05/2021
Sprawozdanie nr SB/44781/05/2021
Sprawozdanie nr SB/50866/05/2021
czerwiec 2021
Sprawozdanie nr SB/56498/06/2021
wrzesień 2021
Sprawozdanie nr SB/92287/09/2021
Sprawozdanie nr SB/92558/09/2021
Sprawozdanie nr SB/92560/09/2021
Sprawozdanie nr SB/103032/09/2021
Sprawozdanie nr SB/103033/09/2021
Tabele badań własnych
październik 2021
Sprawozdanie nr SB/105722/10/2021
Sprawozdanie nr SB/105723/10/2021
Sprawozdanie nr SB/112225/10/2021
Sprawozdanie nr SB/112226/10/2021
Sprawozdanie nr SB/112227/10/2021
Tabele badań własnych
listopad 2021
Sprawozdanie nr SB/121541/11/2021
Sprawozdanie nr SB/128144/11/2021
Sprawozdanie nr SB/122954/11/2021
Sprawozdanie nr SB/122955/11/2021
grudzień 2021
Sprawozdanie nr SB/134990/12/2021
Sprawozdanie nr SB/139587/12/2021
Sprawozdanie nr SB/139588/12/2021
Tabele badań własnych
Rok 2022
 styczeń 2022
Sprawozdanie nr SB/03180/01/2022
Sprawozdanie nr SB/03181/01/2022
Sprawozdanie nr SB/03182/01/2022
Tabele badań własnych
luty 2022
Sprawozdanie nr SB/09892/02/2022
Sprawozdanie nr SB/10232/02/2022
Sprawozdanie nr SB/10234/02/2022
Sprawozdanie nr SB/15572/02/2022
marzec 2022
Sprawozdanie nr SB/21143/03/2022
Sprawozdanie nr SB/21224/03/2022
Sprawozdanie nr SB/21225/03/2022
Sprawozdanie nr SB/27163/03/2022
Sprawozdanie nr SB/30101/03/2022
Sprawozdanie nr SB/30102/03/2022
Sprawozdanie nr SB/31124/03/2022
Sprawozdanie nr SB/31126/03/2022
Tabele badań własnych
Tabele badań własnych
kwiecień 2022
Sprawozdanie nr SB/36573/04/2022
Sprawozdanie nr SB/36574/04/2022
Sprawozdanie nr SB/36575/04/2022
Sprawozdanie nr SB/42377/04/2022
Sprawozdanie nr SB/42379/04/2022
Tabele badań własnych
maj 2022
Sprawozdanie nr SB/46432/05/2022
Sprawozdanie nr SB/52315/05/2022
Sprawozdanie nr SB/52316/05/2022
Sprawozdanie nr SB/52317/05/2022
Sprawozdanie nr SB/58485/05/2022
Tabele badań własnych
 wrzesień 2022 Sprawozdanie nr SB/1075744/09/2022
Sprawozdanie nr SB/107912/09/2022
Sprawozdanie nr SB/107913/09/2022
Sprawozdanie nr SB/115109/09/2022
Tabele badań własnych
Sprawozdanie nr SB/119313/10/2022
Sprawozdanie nr SB/119315/10/2022
Sprawozdanie nr SB/119316/10/2022
Sprawozdanie nr SB/119317/10/2022
październik 2022 Sprawozdanie nr SB/121512/10/2022
Sprawozdanie nr SB/121516/10/2022
Sprawozdanie nr SB/121518/10/2022
Sprawozdanie nr SB/12973/10/2022
listopad 2022 Sprawozdanie nr SB/136323/11/2022
Sprawozdanie nr SB/136325/11/2022
Sprawozdanie nr SB/136326/11/2022
Sprawozdanie nr SB/143130/11/2022
Tabele badań własnych
grudzień 2022 Sprawozdanie nr SB/156208/12/2022
Sprawozdanie nr SB/160858/12/2022
Sprawozdanie nr SB/160859/12/2022
Tabele badań własnych
Facebook