Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat
sekretariat@zsms.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Pływalnia – Archiwum Sprawozdań Badań 2017-2018

Archiwum Sprawozdań 2017 – 2018

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 r., poz 2016) zarządzający pływalnią zobowiązany jest do systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym.

Badania wody z pływalni ZSOIS w Zielonej Górze wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze.

Poniżej sprawozdania z badań wody wykonywane zgodnie z harmonogramem ustalonym i zatwierdzonym przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

Harmonogram pobierania próbek wody w basenie ZSOIS 2017

styczeń 2017 Sprawozdanie nr OL-39/2017/LBS/LMiP
luty 2017 Sprawozdanie nr OL-96/2017/LBS/LMiP
Sprawozdanie nr OL-108/2017/LMiP
marzec 2017 Sprawozdanie nr OL-154/2017/LMiP
Sprawozdanie nr DL/OBŚ/9051/00735/2017.S
Sprawozdanie nr OL-198/2017/LMiP
Sprawozdanie nr OL-198/2017/LBŚ
Tabela badań własnych
kwiecień 2017 Sprawozdanie nr  OL/231/2017/LMiP
Sprawozdanie nr OL-261/2017/LMiP
Sprawozdanie nr OL-287/2017/LBS
Sprawozdanie nr OL-287/2017/LMiP
Tabela badań własnych
maj 2017 Sprawozdanie nr OL-350/2017/LMiP
Sprawozdanie nr OL-412/2017/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-412/2017/LMiP
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01346.2017
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01347.2017
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01348.2017
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01349.2017
Tabela badań własnych
czerwiec 2017 Sprawozdanie nr OL-479/2017/LMiP
Sprawozdanie nr OL-501/2017/LMiP
Sprawozdanie nr OL-501/2017/LBS
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01743.2017.S
Tabela badań własnych
Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni za okres 06.2016-06.2017
wrzesień 2017 Sprawozdanie nr OL-830/2017/LMiP
Sprawozdanie nr 09.2017-DL.OBS.9051.03013.2017.S
Sprawozdanie nr OL-966/2017/LMiP
Sprawozdanie nr OL/966/2017/LBŚ
Sprawozdanie nr OL/921/2017/LMiP
Tabela badań własnych
październik 2017 Sprawozdanie nr OL/1006/2017/LMiP
Sprawozdanie nr OL/1073/2017/LBŚ
Sprawozdanie nr OL/1073/2017/LMiP
Tabela badań własnych
listopad 2017 Sprawozdanie nr OL/1136/2017/LMiP
Sprawozdanie nr OL/1217/2017/LBŚ
Sprawozdanie nr OL/1217/2017/LMiP
Tabela badań własnych
grudzień 2017 Sprawozdanie nr OL/1313/2017/LMiP
Sprawozdanie nr OL/1313/2017/LBŚ
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.04019.2017.S
Sprawozdanie nr OL-1343/2017/LMiP
Tabela badań własnych
Harmonogram pobierania próbek wody basenowej w ZSOIS 2018
styczeń 2018 Sprawozdanie nr OL-26/2018/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-26/2018/LMiP
Sprawozdanie nr OL-72/2018/LMiP
Tabela badań własnych
luty 2018 Sprawozdanie nr OL-101/2018/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-101/2018/LMiP
Sprawozdanie nr OL-159/2018/LMiP
Sprawozdanie nr OL-159/2018/LBŚ
Tabela badań własnych
marzec 2018 Sprawozdanie nr OL-174/2018/LMiP
Sprawozdanie nr OL-174/2018/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-202/2018/LMiP
Sprawozdanie nr OL-202/2018/LBŚ
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00730.2018.S
Tabela badań własnych
kwiecień 2018 Sprawozdanie nr OL-229/2018/LMiP
Sprawozdanie nr OL-229/2018/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-272/2018/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-272/2018/LMiP
Tabela badań własnych
maj 2018 Sprawozdanie nr OL-313/2018/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-313/2018/LMiP
Sprawozdanie nr OL-382/2018/LMiP
Sprawozdanie nr OL-382/2018/LBŚ
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01340.2018
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01341.2018
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01342.2018
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01343.2018
Tabela badań własnych
czerwiec 2018 Sprawozdanie nr OL-424/2018/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-424/2018/LMiP
Tabele badań własnych
Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni za okres 07.2017-06.2018
wrzesień 2018 Sprawozdanie nr OL-825/2018/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-825/2018/LMiP
Tabele badań własnych
październik 2018 Sprawozdanie nr OL-968/2018/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-968/2018/LMiP
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03163.2018.S
Sprawozdanie nr OL-1005/2018/LMiP
Sprawozdanie nr OL-996/2018/LMiP
Sprawozdanie nr OL-996/2018/LBŚ
Tabele badań własnych
listopad 2018 Sprawozdanie nr OL-1038/2018/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-1038/2018/LMiP
Sprawozdanie nr OL-1106/2018/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-1106/2018/LMiP
Tabele badań własnych
grudzień 2018 Sprawozdanie nr OL/1143/2018/LBŚ
Sprawozdanie nr OL/1143/2018/LMiP
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03736.2018.S
Sprawozdanie nr OL-1190/2018/LMiP
Sprawozdanie nr OL-1190/2018/LBŚ
Tabele badań własnych

 

Facebook