Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat
sekretariat@zsms.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Pływalnia – Archiwum Sprawozdań Badań 2019-2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 r., poz 2016) zarządzający pływalnią zobowiązany jest do systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym.

Badania wody z pływalni ZSOIS w Zielonej Górze wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze.

Poniżej sprawozdania z badań wody wykonywane zgodnie z harmonogramem ustalonym i zatwierdzonym przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

Harmonogram pobierania próbek wody w basenie ZSOIS 2017

Archiwum sprawozdań za lata 2017 oraz 2018

Harmonogram pobierania próbek wody basenowej w ZSOIS 2019
styczeń 2019 Sprawozdanie nr OL-12/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-12/2019/LMiP
Tabela badań własnych
luty 2019 Sprawozdanie nr OL-84/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-84/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-126/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-126/2019/LMiP
Tabele badań własnych
marzec 2019 Sprawozdanie nr OL-157/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-157/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-216/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-216/2019/LMiP
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00770.2019.S
Tabela badań własnych
kwiecień 2019 Sprawozdanie nr OL-262/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-262/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-308/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-308/2019/LMiP
Tabele badań własnych
maj 2019 Sprawozdanie nr OL-316/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-216/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-352/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-352/2019/LMiP
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01145.2019
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01146.2019
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01147.2019
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01148.2019
Tabele badań własnych
czerwiec 2019
Tabele badań własnych
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01527.2019.S
Sprawozdanie nr OL-371/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-371/2019/LMiP
Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni za okres 06.2018-06.2019
wrzesień 2019
Sprawozdanie nr OL-548/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-548/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-561/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-561/2019/LMiP
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.02746.2019.S
Sprawozdanie nr OL-592/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-592/2019/LMiP
Tabele badań własnych
październik 2019
Sprawozdanie nr OL-614/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-629/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-629/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-663/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-663/2019/LMiP
Tabele badań własnych
listopad 2019 Sprawozdanie nr OL-695/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-695/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-701/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-701/2019/LMiP
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03184.2019.S
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03185.2019.S
Tabele badań własnych
grudzień 2019 Sprawozdanie nr OL-746/2019/LBŚ
Sprawodzanie nr OL-746/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-776/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-776/2019/LMiP
Tabele badań własnych
Harmonogram pobierania próbek wody basenowej w ZSOIS 2020
styczeń 2020 Sprawozdanie nr SB/02575/01/2020
Sprawozdanie nr SB/02576/01/2020
Sprawozdanie nr SB/03239/01/2020
Sprawozdanie nr SB/05815/01/2020
Tabele badań własnych
luty 2020
Sprawozdanie nr SB/12825/02/2020
Sprawozdanie nr SB/12826/02/2020
Sprawozdanie nr SB/12828/02/2020
Sprawozdanie nr SB/19376/03/2020
Tabele badań własnych
 wrzesień 2020
Sprawozdanie nr SB/90312/09/2020
Sprawozdanie nr SB/90313/09/2020
Sprawozdanie nr SB/87104/08/2020
Sprawozdanie nr SB/94818/09/2020
Sprawozdanie nr SB/95694/09/2020
Sprawozdanie nr SB/95695/09/2020
Sprawozdanie nr SB/99517/09/2020
Sprawozdanie nr SB/99333/09/2020
Sprawozdanie nr SB/102370/10/2020
Sprawozdanie nr SB/102371/10/2020
październik 2020
Sprawozdanie nr SB/105443/10/2020
Sprawozdanie nr SB/105444/10/2020
Sprawozdanie nr SB/105445/10/2020
Sprawozdanie nr SB/115839/11/2020
Sprawozdanie nr SB/117385/11/2020
listopad 2020
Sprawozdanie nr SB/117842/11/2020
Sprawozdanie nr SB/117844/11/2020
Sprawozdanie nr SB/123557/11/202

 

Facebook