Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat
sekretariat@zsms.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Dziennik UONET Vulcan w ZSMS

Dziennik UONET Vulcan w ZSMS
Pierwsze logowanie nauczyciela oraz wychowawcy

Logowanie do nowego dziennika odbywa się pod adresem:
http://dziennik-vulcan.zsois.zgora.pl

Proszę skorzystać z opcji załóż konto.
Konto musi zostać założone na adres e-mail, który był używany w poprzednim dzienniku.
Wykaz danych logowania znajdują się w sekretariacie SP10 i VII LO.

Konta w dzienniku Vulcan zostały założone na adresy e-mail według dziennika SAD.  Nowy nauczyciele  powinni skontaktować się z Administratorem ZSOiS pod adresem administrator@zsms.zgora.pl, celem ustalenia adresu.

Logowanie odbywa się adresem e-mail. Login z dziennika SAD nie obowiązuję w nowym dzienniku.

Prowadzenie lekcji przez nauczyciela

Każdy nauczyciel w momencie prowadzenie zajęć powinien założyć nową lekcję według planu zajęć. Dostęp do dziennika danej klasy jest możliwe w momencie gdy wychowawca klasy doda nauczyciela na listę nauczycieli w danej klasie (wykona czynności w sekcji Przygotowanie dziennika przez wychowawcę)

Informacja dotycząca rejestrowania frekwencji, prowadzenia zajęć znajduję się w poradniku
Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+

Przygotowanie dziennika przez wychowawcę

Wychowawca klasy do poprawnego działania dziennika w klasie musi wykonać następujące czynności w dzienniku

 • ustalić kolejność listy osób w dzienniku (wychowawcy klas pierwszych – lista uczniów nie jest jeszcze ustalona, pojawi się do końca tego tygodnia)
 • wprowadzić dane osobowe uczniów – wpisanie odpowiedniego meila rodzica umożliwia oglądanie ocen danego ucznia w dzienniku
  • numer księgi uczniów nadaje sekretariat
 • ustalić listę przedmiotów w klasie (według planu zajęć)
  • przedmiot rozszerzone z listy proszę wybierać bez rozszerzeń, np. j.ang IV.1 r to przedmiot język angielski
  • treningów nie dodajemy do listy przedmiotów (obowiązują białe dzienniki, widoczne są tylko w planie zajęć)
 • przypisać osoby do grupy (według planu zajęć)
 • przypisać nauczycieli uczących w danej klasie (według planu zajęć)

Arkusze ocen, promocje uczniów i oceny semestralne i końcowe, które nie są kontynuowane pozostają w archiwum w starym dzienniku SAD.

Oceny końcowe z przedmiotów, które nie są kontynuowane w kolejnym roku szkolnym, a są na świadectwie końcowym szkoły powinny zostać uzupełnione z starego dziennika – informacja o sposobie wprowadzenia tych ocen zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Informacje w jaki sposób dokonać czynności ww. znajduje się w poradniku:
Przygotowanie dziennika oddziału przez wychowawcę
Zakładanie dziennika na nowy rok szkolny

Wychowawcy nie może:
– przypisać ucznia do klasy / dodać ucznia do oddziału – osoby dodaje sekretarka SP10 lub VIILO
– dodać nowy rodzaj grupy – listę grup ustalają administratorzy
– dodać nowy przedmiot do listy przedmiotów – za listę odpowiada administratorzy
– dodać konto nauczyciela lub osoby – za dodanie kont odpowiadają administratorzy dziennika

Zbiór materiałów:
Przygotowanie dziennika oddziału przez wychowawcę
Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+
Jak po raz pierwszy zalogować się dziennika
Zakładanie dziennika na nowy rok szkolny
Plan nauczycieli VII LO – obowiązuje ostatnie hasło, informacja w sekretariacie
Plan nauczycieli SP10- obowiązuje ostatnie hasło, informacja w sekretariacie
Logowanie stary dziennik SAD

Facebook