Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat
sekretariat@zsms.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Instrukcje Vulcan dla Nauczycieli

Instrukcja wystawianie oceny semestralnej przewidywalnej i klasyfikacyjnej

Klasa 1-3 ocena opisowa
Klasy 4-8 SP oraz klasy LO

Instrukcja tworzenia arkusza sprawozdawczego

Facebook