Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat
sekretariat@zsms.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

KOMUNIKAT dla kandydatów ubiegających się o miejsce w Internacie ZSMS w roku szkolnym 2023/2024

KOMUNIKAT nr 1

dla kandydatów ubiegających się
o miejsce w Internacie ZSMS
w roku szkolnym 2023/2024

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata do internatu podejmuje komisja d/s rekrutacji.
 2. Do internatu przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie ZSMS w Zielonej Górze.
 3. Uczniowie innych szkół z terenu miasta Zielona Góra mogą być przyjmowani tylko
  w przypadku wolnych miejsc w internacie.
 4. Kwestionariusz przyjęcia do Internatu na rok szkolny 2023/2024 (Zał. nr 1)
  z dokumentem: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku
  z przyjęciem do Internatu
   (Zał. nr 2) należy  składać w terminie od :

13 lipca do 21 lipca 2023 r. do godziny 15:00 w sekretariatach ZSMS, tylko kandydaci do ZSMS :

 • Liceum Ogólnokształcące – sekretariat VII LO – ul. Wyspiańskiego 21 (tel.: 68 451 20 50);
 • Szkoła Podstawowa – sekretariat SP 10 – ul. Wyspiańskiego 23 (tel.: 68 451 20 60).
 1. Kwestionariusz przyjęcia do Internatuwraz z dokumentem: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem do Internatu + 1 zdjęcie legitymacyjne należy dostarczyć do sekretariatu VII LO / SP 10 (w koszulce) w w/w terminie osobiście lub za pośrednictwem poczty – kuriera. Dokumenty wysłane drogą elektroniczną  pozostawia się bez rozpatrzenia.
 2. Załączniki do pobrania ze strony internatu ZSMS (zalecany wydruk dwustronny):

https://internat.zsois.zgora.pl/dokumenty/

 Zał. nr 1: Kwestionariusz przyjęcia do Internatu na rok szkolny 2023-2024

 Zał. nr 2: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem do Internatu

 1. Kandydaci do Internatu – uczniowie innych szkół należących do Miasta Zielona Góra zobowiązani są do złożenia Kwestionariusza przyjęcia do Internatu z potwierdzeniem przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły (wymagana pieczęć szkoły) wraz
  z dokumentami ( zał. Nr1 i zał. Nr 2) w sekretariacie :
 • Liceum Ogólnokształcące – sekretariat VII LO – ul. Wyspiańskiego 21 (tel.: 68 451 20 50) w terminie od: 1 sierpnia  do 14  sierpnia  2023 r. do godziny 15:00

UWAGA: Kwestionariusze złożone  bez potwierdzenia przyjęcia lub drogą elektroniczną pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 1. Dalsze informacje w sprawie rekrutacji zostaną ogłoszone po 10 lipca 2023r.na stronie ZSMS i Internatu.

Facebook