Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat
sekretariat@zsms.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Komunikat nr 1

KOMUNIKAT nr 1

dla kandydatów ubiegających się
o miejsce w Internacie ZSMS
w roku szkolnym 2024/2025

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata do internatu podejmuje komisja d/s rekrutacji.

 2. Do internatu przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie ZSMS w Zielonej Górze.

 3. Uczniowie innych szkół z terenu miasta Zielona Góra mogą być przyjmowani tylko
  w przypadku wolnych miejsc w drugim terminie rekrutacji.

 4. Kwestionariusz przyjęcia do Internatu na rok szkolny 2024/2025 (Zał. Nr 1)
  z dokumentem: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku
  z przyjęciem do Internatu
  (Zał. nr 2) należy składać w terminie od:

22 lipca do 2 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00 w sekretariatach ZSMS, tylko kandydaci do ZSMS :

 • Liceum Ogólnokształcące – sekretariat VII LO – ul. Wyspiańskiego 21 (tel.: 68 451 20 50);

 • Szkoła Podstawowa – sekretariat SP 10 – ul. Wyspiańskiego 23 (tel.: 68 451 20 60).

 1. Kwestionariusz przyjęcia do Internatu wraz z dokumentem: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem do Internatu + 1 zdjęcielegitymacyjne należy dostarczyć do sekretariatu VII LO / SP 10 (w koszulce) w w/w terminie osobiście lub za pośrednictwem poczty – kuriera. Dokumenty wysłane drogą elektroniczną pozostawia się bez rozpatrzenia.

 2. Załączniki do pobrania ze strony internatu ZSMS (zalecany wydruk dwustronny):

https://internat.zsms.zgora.pl/dokumenty/

Zał. nr 1: Kwestionariusz przyjęcia do Internatu na rok szkolny 2024-2025

Zał. nr 2: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem do Internatu

 1. Kandydaci do Internatu – uczniowie innych szkół należących do Miasta Zielona Góra zobowiązani są do złożenia Kwestionariusza przyjęcia do Internatu z potwierdzeniem przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły (wymagana pieczęć szkoły) wraz
  z dokumentami ( zał. Nr1 i zał. Nr 2) w sekretariacie :

 • Liceum Ogólnokształcące – sekretariat VII LO – ul. Wyspiańskiego 21

  (tel.: 68 451 20 50) w terminie od: 22 lipca do 2 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00

 1. Pierwszy termin rekrutacji odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2024r.

 1. Drugi termin rekrutacji odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2024r.

UWAGA: Kwestionariusze złożone bez potwierdzenia przyjęcia lub drogą elektroniczną pozostawia się bez rozpatrzenia.

 1. Dalsze informacje w sprawie rekrutacji zostaną ogłoszone po 10 lipca 2024r. na stronie ZSMS i Internatu.


Facebook