Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat
sekretariat@zsms.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Komunikat w sprawie kandydatów dooddziałów sportowych klasa I na rok szkolny 2021/2022

 

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW  SPORTOWYCH  KLAS I

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zgodnie z terminami przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 – wskazanych w zarządzeniu nr 63.2021 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 stycznia 2021 r., określono, że realizacja prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych ma być przeprowadzona
od 29 marca do 9 kwietnia 2021 roku.

W związku z obecną sytuację epidemiczną w Polsce nie jest możliwe dotrzymanie tych terminów.

Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze, ustalił nowy termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających
się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

Poniżej nowe terminy :

  • 19 kwietnia do 20 kwietnia 2021 r. – próby sprawności fizycznej
    dla kandydatów ubiegających się przyjęcie do oddziałów sportowych;
  • 21 kwietnia 2021r. o godz. 1100 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

Pozostałe terminy wskazane ww. zarządzeniu Prezydenta Miasta Zielona Góra związane z postępowaniem rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022,  nie ulegają obecnie zmianie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ubiegania
się o przyjęcie do oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Janusza Kusocińskiego, proszę o kontakt z sekretariatem Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Sportowych, tel. 68 451 20 60, email: sekretariat@sp10.zsois.zgora.pl

W przypadku wprowadzenia kolejnych obostrzeń i ograniczeń związanych
z pandemią,  będziemy Państwa informowali o ewentualnych  zmianach.

Dyrektor Zespołu Szkół  Ogólnokształcących i Sportowych

dr Beata Joksz- Skibińska

Komunikat w załączniku


Facebook