Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat
sekretariat@zsms.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Platforma Google Classsroom – informacja dla nauczycieli

Platform E-Learningowa Google Classroom

Od 1 września 2020 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych do nauki w systemie zdalnym wybrana została platforma Google Classroom.

Każdy nauczyciel posiada założone konto Google Classroom w formacie:
jkowalski@zsois.zgora.pl
Nie jest możliwe korzystanie z prywatnego adresu e-mail, np. jkowalski@gmail.com

Dane logowania dla każdego nauczyciela znajdują się w sekretariacie VII LO i SP10

Nauczyciele, którzy nie znajdują się na liście w sekretariacie powinni zgłosić prośbę założenia konta na adres admin.zsois@gmail.com

Zapisywanie się do zajęć przez uczniów możliwe jest tylko z szkolnego adresu e-mail.

Praktycznie informacje dotyczące platformy Google Classroom:
Google Classroom – zakładanie zajęć
Google Classroom – poradnik dla nauczyciela

Grupy uczniów – klasa

Od 9 października gotowa jest funkcjonalność grup klas.
Gdy chcemy dodać całą klasę do zajęć w dzienniku, wystarczy wpisać nazwę klasy.

Nie ma konieczności podawania każdego nazwiska z listy.

Przykład, aby dodać wszystkich uczniów z klasy 1A proszę wpisać  Klasa 1A
Analogicznie jest w klasach Liceum – Klasa 1AL, Klasa 1BSP
Adres e-mail grupy jest zawsze w formacie klasa-x@edu.zsois.zgora.pl

Po dodaniu grupy automatycznie pojawią się wszystkie osoby z klasy.

 

 

 

Własne grupy, grupy międzyoddziałowe

Jeśli nauczyciel potrzebuje własną grupę uczniów, np. w przypadku zajęć międzyoddziałowych wtedy proszę o wysłanie adresów e-mail uczniów na adres admin.zsois@gmail.com.
W adresie e-mail proszę podać adres ucznia w formacie
jkowalski@edu.zsois.zgora.pl
jkowalski@edu.zsois.zgora.pl

Nauczyciel sam nie ma możliwości tworzenia grup uczniów

Podpowiadanie adresów uczniów

Od 9 października na platformie Google Classroom udostępnione zostały wspólne kontakty. W momencie gdy nauczyciel potrzebuje wyszukać pojedynczego ucznia wystarczy wpisać pierwsze litery nazwiska, nie trzeba wpisywać pełnego adresu e-mail. Dotychczas system podpowiadał tylko osoby, które już były wcześniej dodane do zajęć.

Wspólne kontakty są wyłączone dla uczniów – uczniowie nie widzą adresów innych uczniów ani nauczycieli jeśli nie zostali zaproszeni przez nich na zajęcia.

Zapomniane hasło

W przypadku gdy zapomnicie Państwo hasło do swojego konta można zgłosić się do sekretariatu VII LO lub SP10 gdzie znajduje się aktualna lista kont nauczycieli.

Pojawia się komunikat “Kod wygląda na prawidłowy, ale Twoje konto nie ma dostępu do tych zajęć.”

Przyczyny tego komunikaty mogą być dwie:

  • uczeń wpisuje kod do zajęć na prywatnym koncie – musi korzystać z konta szkolnego z końcówka (@edu.zsois.zgora.pl), nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach z kont prywatnych,
  • nauczyciel lub wychowawca przekazał kod uczniowi z zajęć, który zostały utworzone na prywatnym koncie, a nie szkolnym. Nauczyciel musi koryzystać z konta szkolnego (z końcówką @edu.zsois.zgora.pl), a nie prywatnego Gmail
Facebook