Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat
sekretariat@zsms.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Rekrutacja do internatu ZSOiS

Rekrutacja do internatu ZSOiS

KOMUNIKAT nr 1

dla kandydatów ubiegających się o miejsce  w Internacie ZSOiS w roku szkolnym 2020/2021. 

1. Kwestionariusz przyjęcia do internatu na rok szkolny 2020/2021 kandydaci mogą  składać w terminie od 15 czerwca do 10 lipca 2020r.
do godziny 15.00  wyłącznie w sekretariacie ZSOiS ul. Wyspiańskiego 23:

     –  Liceum Ogólnokształcące sekretariat VII LO

     – Szkoła Podstawowa sekretariat SP 10

2. Kwestionariusz +1 zdjęcie legitymacyjne można dostarczyć do sekretariatu w w/w terminie  osobiście lub za pośrednictwem poczty – kuriera.
    Kwestionariusz wysłany droga elektroniczną 
pozostawia się bez rozpatrzenia. 


3. Kwestionariusz dostępny jest  na stronie
https://internat.zsois.zgora.pl/dokumenty/

    UWAGA: stosuj wydruk dwustronny w celu ochrony środowiska i ograniczenia ilości odpadów.   

4. Dalsze informacje w sprawie rekrutacji zostaną ogłoszone po 10 lipca 2020r. na stronie ZSOiS  i Internatu.

 


Facebook