Menu główne

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny Nabór 2023 – Szkoła Podstawowa

Obowiązek informacyjny Nabór 2023 – Szkoła Ponadpodstawowa

Obowiązek informacyjny – rozpoczęcie edukacji

Zgoda – inne dane – z Facebookiem

Zgoda – wizerunek – z Facebookiem

 Klauzula informacyjna – dane osobowe w systemie monitoringu wizyjnego

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacji nauczyciela

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na stanowisko pomocnicze i obsługi

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na stanowisko urzędnicze

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na kartę rowerową

 Obowiązek informacyjny – świetlica szkolna

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z ZFŚS

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji

Inspektor ochrony danych: Kamil Kolenik
tel. 880-100-367
Adres email: iod1@cuw.zielona-gora.pl

Facebook