Menu główne

Dokumenty

Zakładka zawiera aktualne dokumenty, regulaminy dla nauczycieli oraz pracowników administracji publicznej.

Dokumenty dla nauczycieli (obowiązuje hasło takie samo jak do planu zajęć dla nauczycieli)

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników ZSMS (wersja edytowalna)

Regulamin korzystania z boisk

Deklaracji udziału ucznia w zajęciach wspomagających – szkoła podstawowa (wersja edytowalna)

Deklaracji udziału ucznia w zajęciach wspomagających – liceum (wersja edytowalna)

Deklaracja udziału w konsultacjach (wersja edytowalna)

Deklaracja na szczepienia (wersja edytowalna)

Klauzula informacyjna w związku z organizacją szczepień przez szkoły

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

ZARZĄDZENIE nr 16/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze
z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia: „Wewnętrznej instrukcji bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze od 1 września 2021 r.

Organizacja kształcenia na odległość

  Wniosek o dofinansowanie wydatków w grudniu 2022 r. (wersja edytowalna) – wniosek proszę  składać w kadrach szkoły do dnia 31.10.2022 r.

Świadczenie socjalne dla emerytów i rencistów ZSMS (wersja edytowalna) – wniosek proszę składać w terminie 1-30.04.2023 w kadrach, sekretariacie lub na maila kadry@zsms.zgora.pl

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

Pracownicze Plany Kapitałowe

Informacje na temat każdego dokumentu  można uzyskać w kadrach.

Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla osób które złożyły rezygnację (wersja edytowalna)
Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat podstawowych do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) (wersja edytowalna)
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) (wersja edytowalna)
Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK (wersja edytowalna)

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami przystąpienia do PPK (wersja edytowalna)

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem SARS-CoV-2 (wersja edytowalna)

Upoważnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych (wersja edytowalna)

Facebook