Menu główne

Dziennik Vulcan, Google Classroom

Logowanie do nowego dziennika pod adresem:
http://dziennik-vulcan.zsms.zgora.pl

Logowanie do platformy Google Classroom pod adresem:
https://classroom.google.com

Dziennik Elektroniczny UONET Vulcan – informacja dla nauczycieli / wychowawców
Dziennik Elektroniczny UONET Vulcan  – instrukcje dla nauczycieli

Dziennik Elektroniczny UONET Vulcan – informacja dla rodziców

Platforma zdalnej nauki Google Classroom – informacja dla nauczycieli
Platforma zdalnej nauki Google Classroom – informacje dla uczniów / rodziców

Office 365 dla nauczycieli
Office 365 dla uczniów

Facebook